Avís legal:
1. Dades Identificatives
Sabater Nuri
Grup SABATER NURI està format per les següents empreses:

CARBURANTS NURI SL
B – 59376418

SABATER NURI CARBURANTS SA
A – 60861598

Adreça: Av. de Can Palllarès s/n.
Apartat de correus 252
08290 Cerdanyola del Vallès
Correu electrònic: sabaternuri@sabaternuri.com

2. Objecte

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que puguin realitzar els usuaris de la web de SABATER NURI (d’ara endavant Web), que actualment es troba a la URL www.sabaternuri.com, sense perjudici de que certs serveis o continguts dins de la Web es sotmetin a les seves pròpies condicions

3. Accés i ús del web

L’accés i ús del Web té caràcter gratuït pels usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant, l’accés i l’ús de de determinades informacions i serveis oferts a través de la Web només
són possible mitjançant registre previ de l’usuari.
En cas que el registre d’usuaris mitjançant identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya amb la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys i les conseqüències de tot tipus derivades del trencament o revelació del secret.

4. Utilització de la informació

La propietat intel.lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i demés serveis o productes telemàtics integrats en la Web són propietat exclusiva de SABATER NURI, amb
la qual cosa l’Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel.lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d’ explotació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de SABATER NURI. L’usuari es compromet a utilitzar esmentada informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als que tenen accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la Web, excepte que hagi obtingut consentiment exprés
de SABATER NURI. L’usuari s’obliga a no fer servir les facilitats i capacitats de la Web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atraure als usuaris a altres serveis competidors.

5. Funcionament de la Web

SABATER NURI podrà realitzar las modificacions que consideri convenients a la Web, podent incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, en el seu cas, suprimir-los. SABATER NURI podrà modificar la Web quan consideri oportú i podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris de la mateixa per a procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, SABATER NURI serà responsable de l’inadequat funcionament del sistema si això obeeix a una defectuosa configuració dels equips de l’usuari o a la seva ineficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer us del servei. SABATER NURI es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantindre actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web, si bé l’usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos a la Web que, en el seu cas, SABATER NURI procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat conegui la seva existència.

6. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per l’usuari d’internet i de la web

SABATER NURI no serà en cap cas responsable de l’ús del Web que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de tirar endavant qualsevol conducta en l’ús de la web o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel.lectual o industrial de SABATER NURI o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il.lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a SABATER NURI vers qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com conseqüència d’esmentat ús. L’usuari s’abstindrà de realitzar per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a SABATER NURI, així com d’introducció o difondre a la Xarxa programes, virus virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de generar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa , al sistema, o el sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com portar a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona
conducta acceptats generalment entre els usuaris d’ Internet.

7. Signes distintius

Tots els signes distintius, com marques, noms comercials, etc., que apareixen a la Web estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques ,pel que els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació,
explotació o utilització dels mateixos, excepte que ostentin consentiment previ per escrit del titula de les mateixes.

8. Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD), informem de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal dels usuaris que introdueixin les seves dades al Web creant sota la responsabilitat de SABATER NURI amb la finalitat de realitzar labors d’informació, formació i promoció comercial dels serveis de SABATER NURI. Esmentat fitxer consta inscrit Registre General de Protecció de Dades. En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD en l’adreça: SABATER NURI Avda. de Can Palllarès s/n. Apartat de correus 252  08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El tractament de les teves dades tindrà com a finalitat que puguis accedir i fer servir els serveis de la web, així com rebre informació comercial de les activitats, productes i serveis que ofereixin les societats del Grup SABATER NURI, consentint la cessió de les teves dades personals a favor d’aquestes.

La no complementació o la complementació parcial de les dades de caràcter personal sol.licitats en qualsevol formulari electrònic podria suposar que SABATER NURI no pogués atendre la seva sol.licitud.

SABATER NURI es compromet al compliment de la seva obligació de protecció de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, mal ús, accés no autoritzat o robatori dels mateixos, tenint en compte, en tot cas, l’estat de la tecnologia.

Comunicació de dades

L`usuari consent expressament la cessió de les dades contingudes al fitxer automatitzat a les empreses del Grup SABATER NURI detallades a la primera secció de les presents condicions. Esmentat consentiment tindrà com a finalitat permetre realitzar labors d’informació, gestió i promoció dels serveis prestats pel Grup SABATER NURI en l’ àmbit del sector de la distribució de combustibles i carburants. El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, revocable en qualsevol moment, si bé no no tindrà efectes retroactius. Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment per a la comunicació a aquells proveïdors que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació del servei.

Utilització de cookies

SABATER NURI informa que tens instal.lades cookies als teus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del teu ordinador. Quan navegues a través de la pàgina web de SABATER NURI, el servidor de SABATER NURI podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la teva darrera visita. La majoria dels navegadors admeten l’us de cookies de forma automàtica, però pots configurar el teu navegador per ser avisat a la pantalla del teu ordinador sobre la recepció de cookies i, així, impedir la seva instal.lació al teu disc dur. Subscripció a Serveis

En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), es sol.licitarà el consentiment exprés de l’Usuari per la subscripció a determinats serveis que que pugin oferir-se de la forma que se estableixi per a cada possible servei.
9.- Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regirar per la legislació espanyola, y es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.