Les societats Grup Sabater Nuri, S.L., Carburants Nuri SL, Sabater Nuri CarburantsSA, Pemanur SL i Petroclass 2015 SL respecten la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals. Totes les dades dels nostres clients seran tractats de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, entre uns altres, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1.

Responsable del tractament de dades

Grup Sabater Nuri, S.L.

2.

Finalitat del tractament de dades

Mantenir i gestionar la relació comercial amb els clients i proveïdors.

3.

Legitimació del tractament de dades

L’execució dels contractes o el consentiment dels interessats.

4.

Destinataris de cessions o transferències de dades

Les dades s’emmagatzemen en servidors mantinguts per empresa externa.

No cedim ni fem transferències internacionals de dades.

5.

Drets de les persones interessades

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

6.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.sabaternuri.com en l’apartat “Protecció de dades”.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVADESA)

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Grup Sabater Nuri, S.L.
Adreça postal: Av. de Ca Palllarès s/n. Apartat de correus 252, 08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: + 34 93 580 00 18
Correu electrònic: Jorge.garcia@sabaternuri.com

2. DADES PERSONALS

Què és una dada personal i que dades tractem?

Les dades personals consisteixen en informació que identifica o que permet identificar a persones individuals com el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, etc.

Les dades personals que vostè ens facilita són les seves dades bàsiques d’identificació i les seves dades de contacte, és a dir, nom i cognoms, adreça d’email, adreça postal. Addicionalment també ens comunica els seus satos bancaris perquè puguem gestionar la facturació i els pagaments.

Des de Grup Sabater Nuri, S.L., tractem la informació personal que ens faciliten els clients i proveïdors al moment de contractació del servei, així com la informació generada a través de la realització del mateix. Sobre la base del principi de minimització, les dades que podrem tractar seran adequats, pertinents i limitats als necessaris en funció de les finalitats pels quals són tractats, i respectant sempre la voluntat de l’usuari.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Amb que finalitat tractem les seves dades?

En Grup Sabater Nuri, S.L. tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de mantenir i gestionar tan bé com sigui possible la nostra relació comercial, així mateix com per tramitar les sol·licituds d’alta dels nostres serveis i de la nostra targeta de fidelització, per gestionar el correcte subministrament dels nostres productes, per a la facturació i per a l’enviament diari de l’actualització dels preus dels nostres productes.

A més, per poder oferir-li plena satisfacció dels nostres serveis i mantenir-li actualitzat li enviem periòdicament un email amb la informació comercial i publicitat.

No usem les seves dades per a elaboració de perfils ni per prendre les decisions automatitzades.

Quant temps conservem les seves dades?

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractats única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per les quals s’hagin recaptat a cada moment.

Per això les dades personals que ens proporcionen es conservaran mentre duri la relació comercial, el temps mínim necessari per al compliment de les obligacions legals o fins que se sol·liciti la seva supressió.

4. LEGITIMACIÓ

Cúal és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment del contracte de prestació de serveis i subsidiàriament el seu consentiment que ens concedeix a través del formulari d’alta de client.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades s’emmagatzemen en els servidors gestionats per les empreses externes, no obstant això, aquestes empreses no realitzen cap altre tractament de les seves dades diferent a l’emmagatzematge.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

No transferim dades personals a tercers països ni a les organitzacions internacionals.

6. DRETS

Cúales són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Totes les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si escau sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Segons la normativa vigent Vostè pot sol·licitar la limitació de les seves dades quan:
Ha exercit els drets de rectificació o oposició i nosaltres estem en procés d’atendre la seva sol·licitud.
El tractament és il·lícit, la qual cosa determinaria esborrat de les dades, però Vostè s’oposa a això.
Les dades ja no són necessaris per al tractament i han de ser esborrats però Vostè els necessita per formular l’exercici o defensa de reclamacions.

Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas deixarem de tractar les seves dades, salvo per motius legítims imperiosos o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix els interessats tenen dret a sol·licitar portabilitat de les dades que ens han proporcionat per traslladar-los a un altre responsable de tractament. En aquest cas les dades es transmetran a un altre responsable o a l’interessat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Tots els interessats que hagin atorgat el consentiment per a una finalitat específica, tenen dret a retirar aquest consentiment a qualsevol moment.

Pot exercitar tots els seus drets mitjançant comunicació a Jorge.garcia@sabaternuri.com o bé per correu postal a Grup Sabater Nuri, S.L. Av. de Ca Palllarès s/n. Apartat de correus 252, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), indicant el seu nom i cognom(s), el dret que sol·licita exercir, el motiu de la sol·licitud i adjuntant còpia del seu document d’identitat.

En termini d’un mes després de rebre la seva sol·licitud d’exercici dels seus drets li informarem sobre les actuacions que hem realitzat a causa de la seva petició. En cas de sol·licituds especialment complexes ens posarem en contacte amb Vostè en un termini màxim de dos mesos.

En qualsevol cas Vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
Adreça: Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
Telèfons: +34 901 100 099 / +34 91 266 35 17
Pàgina web: www.agpd.es